Онлайн запитване

Calitatea de membru în alte asociații
Datele cu caracter personal
Politica de confidențialitate
Toate tipurile de informații cu caracter personal (numere de telefon, adrese, etc.), care se obține prin intermediul site-ul va fi folosit exclusiv pentru informații privind produsele de asigurare și serviciile Broker de Asigurare "Balkan" SA.