Anchetă online

ACCIDENTE DE MUNCA
Asigurarea prin efectul legii “Accidente de munca”

Obiectul asigurarii
Prin aceasta asigurare se acopera efectele negative produse asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii personalului angajat si/sau cu atributii de conducere dintr-o unitate economica si care provin dintr-un “accident de munca” produs in timpul indeplinirii sarcinilor de servici. 
In Republica Bulgaria aceasta asigurare este una prin efectul legii, fiind in consecinta obligatorie pentru toti angajatorii din tara. Prevederile, termenii si conditiile incheierii si derularii acestui tip de asigurare sunt specificate in Normele privind asigurarea prin efectul legii a “accidentelor de munca” emise in completarea Decretului de Guvern nr. 24 din 06.02.2006 din Republica Bulgaria si facand parte integranta din acesta.      

Persoanele asigurate
Angajatii si persoanele cu atributii de conducere din cadrul oricarei unitati economice pe timpul indeplinirii sarcinilor de servici in oricare din sectoarele companiei.
Asigurarea se incheie pentru persoanele a caror activitate poate avea un potential de producere a unor vatamari corporale pentru care trebuie acordate despagubiri la o valoare cel putin egala cu, sau mai mare decat valoarea medie pentru despagubirea vatamarilor provenind din accidente de munca calculata la nivelul intregii tari.

Riscuri acoperite
- Deces ca urmare a unui accident de munca;
- Pierderea permanenta sau graduala a capacitatii de munca ca urmare a unui accident de munca;
- Invaliditate temporara ca urmare a unui accident de munca;
Conform prevederilor din Normele privind asigurarea prin efectul legii a “accidentelor de munca” si a Legii Asigurarilor Sociale din Bulgaria (art. 55, alineat 1), termenul legal agreat si utilizat pentru evenimentul asigurat in politele de asigurare de accidente de munca este “accident de munca”.

Perioada de asigurare
Aceasta asigurare nu se poate incheia pentru o perioada mai mica de 1 luna sau mai mare de 12 luni. 

Plata primelor de asigurare
Primele de asigurare se pot plati in numerar sau prin transfer bancar. Prima se plateste in BGN, integral sau in rate.

Plata despagubirilor
Despagubirile nu pot depasi limitele si valorile de asigurare stipulate in polita de asigurare.
Plata despagubirilor trebuie efectuata in maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii documentului emis de agentia teritoriala a NSSI, a declaratiei angajatorului cu privire la producerea accidentului de munca, a documentelor care atesta istoricul medical al persoanei vatamate, a cardului de sanatate al persoanei vatamate, a rezolutiei Comitetului de Expertiza de Medicina Muncii, precum si a altor documente care pot fi solicitate in asemenea cazuri.