Anchetă online

ASIGURARI DE LOCUINTA

ASIGURARI DE BUNURI, CLADIRI SI CONTINUT PENTRU PERSOANE FIZICE

 

Prin intermediul unei polite de asigurare de bunuri, cladiri si continut incheiata prin intermediul Balkan Broker veti beneficia de urmmatoarele:

 

• Protectia bunurilor dumneavoastra imobiliare si a obiectelor personale pe care le detineti;

• acoperire pentru o gama larga si variata de riscuri, precum si de oportunitatea de a face o alegere in functie de nevoile si cerintele dumneavoastra; 

• acoperire din partea unui Asigurator responsabil si de incredere.

 

Persoana asigurata in aceasta polita poate fi proprietarul, chiriasul sau utilizatorul bunurilor asigurate. Asigurarea poate fi de asemenea incheiata si in beneficiul unei terte persoane. 

 

Asigurarea de bunuri, cladiri si continut pentru persoane fizice prevede acoperire pentru:

 

• ansambluri rezidentiale, case de locuit, cladiri cu destinatie economica (incluzand aici cele cu un anume specific cum sunt serele, constructii cu destinatie de crestere a pasarilor sau animalelor, etc.) de constructie masiva, semi-masiva si pe grinzi, precum si cladiri neterminate. In asigurarea acestor constructii sunt incluse:

• instalatiile care fac parte integranta din constructie (electrice, de gaz, apa, incalzire, de lupta contra incendiilor, de alarmare a incendiului, climatizare, ventilatie, telefonie si altele asemenea) cu exceptia componentelor de conectare la retelele publice de comunicare (cunoscute sub numele de end devices)

• pardoselile montate permanent; 

• usi si ferestre;

• corpurile de iluminat montate permanent;

• mobila si mobilier;

• bunuri de folosinta indelungata si aparate electronice;

• obiecte personale

• produse alimentare si bauturi;

• lucrari de mare valoare artistica: picture, tapoiterii, icoane si alte lucrari de arta;

• cheltuielile necesare pentru:

• curatarea si transportul resturilor rezultate din avariile suferite de cladirile distruse;

• relocarea, protectia si pastrarea in siguranta a bunurilor asigurate;

• onorariile platite expertilor, inginerilor sau arhitectilor acolo unde este cazul;  

• cheltuielile de cazare in alta locatie daca imobilul asigurat este complet neutilizabil.

 

Riscurile cel mai adesea acoperite si intalnite in diferite tipuri de pachete de asigurare la diversii Asiguratori sunt:

• incendiu si consecintele stingerii incendiilor: sunt acoperite incendiul cauzat de scurt-circuit, fulger, explozie, implozie, caderea corpurilor sau aeronavelor pilotate din aer;

• riscuri catastrofice naturale: furtuna de vant, grindina, ploaie torentiala, inundatie prin revarsarea cursurilor apelor curgatoare, inghet, prabusirea solului, actiunea apei din panzele freatice sau din mare, greutatea stratului de zapada sau gheata;

• scurgerea apei din conducte sau instalatii. Sunt de asemenea acoperite pagubele produse prin imbibarea sau inundarea bunurilor asigurate cauzate de

  o robinete defecte sau uitate deschise;

  o defectarea instalatiilor de aprovizionare cu apa, instaltii de incalzire, aer conditionat si alte echipamente similar;

• costul transportului bunurilor asigurate la schimbarea adresei;

• pagube si distrugeri cauzate de impactul vehiculelor cu bunurile asigurate;

• furt prin efractie, inclusiv distrugerile cauzate usilor, barierelor sau incuietorilor;

• furt prin efractie  

• acte rauvoitoare ale unor terte persoane, vandalism, auto-incendiere;   

• spargerea ferestrelor si distrugerile cauzate ramelor ferestrelor; 

• cutremur;

• raspunderea civila legala fata de terte persoane cauzata de bunurile asigurate ca urmare a unui risc acoperit prin polita de bunuri, cladiri si continut;

• scurt-circuit provocat de tunete sau fulgere;

• cheltuielile necesare si rezonabile pentru:

   o curatarea si transportul resturilor rezultate in urma distrugerii bunurilor;

   o relocarea, protectia si pastrarea in siguranta a bunurilor asigurate;

   o onorariile platite expertilor, inginerilor sau arhitectilor acolo unde este cazul;

   o cheltuielile de cazare in alta locatie daca imobilul asigurat este complet neutilizabil.

 

CARE ESTE PERIOADA DE ASIGURARE? 

Perioada de asigurare este in mod uzual 12 luni dar poate fi si mai scurta – conform celor agreate de parti.

 

SUMA ASIGURATA SI PRIMELE DE ASIGURARE 

 

• Suma asigurata reprezinta valoarea pentru care bunurile sunt asigurate si se poate exprima in BGN sau alta moneda, conform celor agreate de parti.

• Prima de asigurare se calculeaza ca si procent din suma asigurata conform tarifelor practicate de Asigurator

• Prima de asigurare se plateste integral sau inmaximum 4 rate.

 

 

CE TREBUIE FACUT IN CAZ DE EVENIMENT ASIGURAT?

• Sa fie luate toate masurile necesare pentru a reduce si limita intinderea pagubelor, precum si pentru salvarea si pastrarea in siguranta a bunurilor asigurate.

• Sa fie apelat de indata numarul de urgenta 112, preferabil in aceeasi zi in care a avut loc evenimentul asigurat sau cel mai tarziu in momentul in care Asiguratul a observant sau a luat la cunostinta despre producerea evenimentului asigurat sis a ofere informatii cat mai complete cu privire la circumstantele producerii pagubei.

• Sa informeze neintarziat Balkan Broker si/sau Asiguratorul cu privire la producerea evenimentului asigurat.

 

Pentru notificare va trebui sa fiti pregatit sa furnizati urmatoarele informatii: natura eveniomentului asigurat, bunurile avariate, cuantumul estimat al pagubelor si seria politei de asigurare.