Anchetă online

Calitatea de membru în alte asociații
Datele cu caracter personal

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

 

Datele dumneavoastră personale și confidențialitatea sunt importante atât pentru dvs., ca persoane fizice, cât și pentru „ZBK BALKAN”AD, având în vedere încrederea pe care ne-aţi acordat-o.

Dorim să vă informăm prin prezenta ce date personale, cum și în ce scopuri „ZBK BALKAN“ AD, ca administrator, colectează, procesează, stochează și trimite, măsuri care țin de protecția datelor dvs. personale și drepturile pe care le aveţi cu privire la prelucrarea acestora.

Această Declaraţie este în concordanță cu Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 - GDPR), denumit în continuare - „Regulament“, care a intrat în vigoare la 25.05.2018. În prezent, Legea privind protecția datelor cu caracter personal (LPAA) este aplicabilă în Bulgaria.

În conformitate cu prevederile  Regulamentului și ale Legii privind protecția datelor, datele dv. personale sunt „supuse datelor cu caracter personal“ iar „ZBK BALKAN” AD este administratorul care procesează aceste informații.

La sfârșitul acestui document puteți găsi contactele persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal ce reprezinta  „ZBK BALKAN” AD.

Acest document poate fi modificat periodic și va fi republicat.

 

DATE PERSONALE COLECTATE

 

Ca broker de asigurare, „ZBK BALKAN” JSC colectează diverse date cu caracter personal, inclusiv de la dvs., în scopul îndeplinirii atribuițiilor de intermediere și executare a contractelor de asigurare, inclusiv cercetarea și analiza interesului asigurabil; colectarea de oferte de către companiile de asigurări pentru încheierea asigurărilor; încheierea, administrarea și prelucrarea unei polițe de asigurare; asistență în lichidarea daunelor și despagubirilor.

„ZBK BALKAN” AD, în calitate de administrator al datelor cu caracter personal, de cele mai multe ori colectează de la dvs. sau de la persoana care vă reprezintă, urmatoarele date cu caracter personal care urmează să fie incluse în contractul de asigurare / polita / de care doriți să beneficiați :

• Numele;

• PIN sau data nașterii;

• Adresă - permanentă sau pentru corespondență.

În funcție de tipul de asigurare„ZBK BALKAN” AD colectează, de asemenea, următoarele date cu caracter personal:

• Date despre starea civilă;

• Datele despre proprietate - vehicul, locuinţă, teren etc;

• Date privind venituri (stare financiară);

• Datele privind sănătatea.

Pentru a vă contacta și trimite oferta, notificări sau alte informații, „ZBK BALKAN” AD colectează date privind:

• Adresa de e-mail - e-mail;

• Un număr de telefon mobil sau de alt tip;

• Dispozitivul mobil sau alt dispozitiv, adresa IP.

„ZBK BALKAN” INSURANCE BROKER AD colectează de asemenea următoarele date cu caracter personal și informații despre:

• conturile bancare, originea fondurilor;

• imagini video - atunci când vizitaţi birourile noastre;

• orice alte informații furnizate în mod voluntar de către dvs. în cursul relației noastre.

 

 

MOTIVE PENTRU COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

„ZBK BALKAN” JSC colectează datele personale de mai sus pe una sau mai multe dintre următoarele DECLARATII:

• Contract: „ZBK BALKAN” JSC semnează cu dvs. un contract scris de brokeraj în asigurări și va colecta date cu caracter personal pentru încheierea și punerea în aplicare a prezentului acord. Anumite asigurări, cum ar fi "Asigurarea de răspundere civilă auto", nu necesită un contract de împuternicire scrisă, împuternicirea este orală.

• Legea: „ZBK BALKAN”AD    are obligaţii statutare (taxe, contabilitate, prevenirea fraudei, spălării banilor, finanțării terorismului ș.a) și are obligaţia de a colecta datele dvs. personale cu respectarea TIPC, LMML ş.a.

• interes legitim „ZBK BALKAN”JSC are dreptul de a exercita și apăra prevederile legale, iar acesta este un exemplu de interes legitim; întotdeaua judecă şi ia în considerare dacă există un interes legitim.

• Consimțământul: Consimțământul trebuie să fie explicit, liber, informat și dat de dvs. în cazul prelucrării datelor personale asociate cu trimiterea de mesaje cu privire la expirarea și reînnoirea  asigurării, furnizarea de servicii și produse suplimentare „ZBK BALKAN” AD sau partenerii săi care ar fi interesați și care vor îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate. În orice moment, vă puteți retrage consimțământul și „ZBK BALKAN”AD va înceta prelucrarea datelor dvs. personale în viitor.

 

OBIECTIVE PENTRU COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

„ZBK BALKAN” AD prelucrează datele dvs. personale pentru unul sau mai multe din următoarele OBIECTIVE:

• Furnizarea de servicii de intermediere de asigurări - colectarea, analiza și prezentarea ofertelor de către asigurători, încheierea contractelor de asigurare;

• Notificarea circumstanțelor privind asigurările pe care le-ați încheiat: modificări legale sau alte modificări, scadențe ale poliţelor, expirarea perioadelor de asigurare;

• Asistență în lichidarea daunelor;

• Informații privind produsele și serviciile de asigurare;

• Realizarea unui contact cu privire la obiecția sau reclamația dvs.;

• Respectarea obligațiilor și cerințelor de reglementare prevăzute de legislația bulgară și comunitară;

• Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de „ZBK BALKAN” AD;

• Siguranța clienților și a angajaților „ZBK BALKAN”AD, inclusiv date cu caracter personal, și bunuri în birourile noastre;

• Exercitarea și protejarea prevederilor juridice ale „ZBK BALKAN” AD în procedurile judiciare și administrative.

 

ACCESUL LA DATELE PERSONALE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA:

 

Pentru oricare dintre scopurile de mai sus, acces la datele dvs.personale pot avea:

• Autoritățile publice - cum ar fi instanțele judecătorești, procurorii, autoritățile naționale de securitate, autoritățile de reglementare - comisiile și altele;

• Companiile de asigurări selectate de dvs. pentru a încheia asigurări;

• Contabili, auditori, avocați;

• Furnizori externi de servicii - furnizori de IT și specialiști; evaluatori și experți; mail, inclusiv e-mail;

• Medici, spitale, asistență rutieră, ateliere.

 

Când vă conectați la „ZBK BALKAN” AD prin intermediul site-ului web sau al aplicației mobile, este posibil să vă conectați la o altă pagină a altor furnizori de servicii folosind link-urile de acolo. „ZBK BALKAN” PLC nu este responsabil pentru securitatea informațiilor personale în cazul în care aceste site-uri colectează datele dvs. personale. Cu parteneri cu care „ZBK BALKAN”JSC a semnat contracte, sunt negociate condițiile pentru protecția datelor personale prin care se vor transmite doar datele personale care sunt necesare pentru furnizarea unui anumit serviciu.

Companiile de asigurări pe care le-aţi ales pentru a încheia o asigurare vor trata datele dvs. personale separat de „ZBK BALKAN”AD pentru propriile lor scopuri,  în calitate de operatori de date.

 

TRANSMITEREA DATELOR ÎNTR-O O ALTĂ ȚARĂ

 

Fără consimțământul dvs., „ZBK BALKAN” AD nu vă va transfera datele într-o altă țară, stat membru al UE sau o țară terță. Transmiterea datelor se va face atunci când condițiile o impun pentru a oferi servicii de mediere a unui contract de asigurare (de exemplu, contractarea unei asigurări cu o societate cu sediul în altă țară şi care operează în Bulgaria printr-o sucursală sau cu drept de rezidenţă) şi va fi efectuată în conformitate cu prevederile legale și cu acordul dvs.

 

DEPOZITAREA DATELOR

 

„ZBK BALKAN” JSC stochează datele dumneavoastră personale pentru o perioadă în concordanță cu scopurile pentru care au fost colectate, dar perioada nu poate fi mai scurtă decăt cea prevăzută în contractul de asigurare  semnat.

În conformitate cu obligația statutară contractul de asigurare va stoca datele pentru o perioadă - mai lungă decât cele de mai sus - menționate.

Pentru a proteja interesul legitim, și anume de a iniţia acţiune judecătorească sau alte solicitări până la expirarea termenului de prescripție, „ZBK BALKAN” JSCo va stoca datele pentru o perioadă care nu poate fi mai mică de cinci ani de la expirarea sau rezilierea contractului cu dvs.

 

MĂSURI DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

„ZBK BALKAN”JSC a implementat şi aplică variate măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile dvs. personale împotriva accesului neautorizat, utilizarea sau dezvăluirea prin criptarea conexiunilor folosite pentru comunicarea datelor cu caracter personal (SSL - Protocol); stocarea datelor pe servere dedicate cu protocoale moderne de siguranţă și securitate; controlul accesului la datele cu caracter personal prin stabilirea de niveluri de acces și partajarea obligațiilor de prelucrare a datelor; folosind parole pentru acces; restricții privind utilizarea dispozitivelor mobile / laptop-urilor, telefoanelor / pentru prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal; aplică măsurile de securitate la spațiile și locațiile în care sunt stocate datele cu caracter personal; adoptă acte interne - politici, reguli și instrucțiuni privind protecția datelor cu caracter personal; a desemnat un responsabil de protecție a datelor ale cărui contacte sunt cuprinse la sfârșitul acestui document; solicită partenerilor săi, furnizorilor de servicii și altor persoane cărora le împărtășesc date cu caracter personal să aplice măsuri adecvate de protecție a datelor.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

 

1. Dreptul de a accesa datele personale și dreptul de a obține următoarele informații: în ce scop sunt prelucrate datele, ce date cu caracter personal, stocarea datelor cu caracter personal, durata prelucrării datelor cu caracter personal;

2. Dreptul de a solicita corectarea informațiilor cu caracter personal care sunt inexacte sau depășite, precum și dreptul de a sesiza un supraveghetor în cazul refuzului „ZBK BALKAN” AD pentru a corecta datele personale;

3. Dreptul de a solicita „ZBK BALKAN”PLC de a limita prelucrarea datelor personale în cazul în care:

3.1. Datele nu sunt corecte, se cere o perioadă-limita în care „ZBK BALKAN” AD să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

3.2. prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegal, dar nu doriți ca acestea să fie șterse, ci doar ca utilizarea lor să fie limitată;

3.3. „ZBK BALKAN” PLC nu mai are nevoie de date pentru procedura de prelucrare, dar datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept;

3.4. vă opuneţi prelucrării în așteptarea verificării dacă temeiurile juridice ale „ZBK BALKAN”AD  este pus deasupra interesului dvs. ca subiect de date;

4. Dreptul de a solicita ca informații personale să fie șterse fără întârziere ( „dreptul de a fi uitat“) - „ZBK BALKAN” AD va șterge datele din toate sistemele și înregistrările în cazul în care acestea sunt stocate, inclusiv va notifica terții / atunci când nu există nici o bază legală pentru continuarea prelucrării lor, sau atunci când consimțământul a fost retras și nu există nici o altă bază legală pentru prelucrarea lor, sau atunci când interesul legitim are prioritate față de motive legitime de „ZBK BALKAN”AD, sau atunci când procesarea acestora ar duce la încălcarea legii;

5. Dreptul de opoziție ca „ZBK BALKAN” AD să prelucreze date cu caracter personal în orice moment, specificând motivele pentru aceasta - temei juridic sau utilizarea acestora în scop de marketing direct;

6. Dreptul de a depune o plângere împotriva prelucrării datelor personale sau nerespectarii drepturilor dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal către autoritatea de supraveghere competentă – Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal/CPDP/ adresa: c.Sofia 1592 Sofia, B-dul “Prof.Tsvetan Lazarov nr.2 (www.cpdp.bg);

7. Dreptul de a fi notificat atunci când există un risc de spargere a sistemelor de securitate a datelor dvs.  personale, IBC BALKAN PLC va trebui să vă informeze despre natura infracțiunii și ce măsuri sunt luate pentru remediere, și dacă a informat autoritatea competentă în branşă;

8. Dreptul la despăgubiri judiciare sau administrative, în cazul în care drepturile dvs. privind datele cu caracter personal au fost încălcate;

9. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în totalitate sau parțial, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de a putea fi retras; pentru aceasta înştiinţaţi „ZBK BALKAN”AD, în scris la adresa: c.Sofia 1592 Sofia, str. “Klokotnitsa” No.2A, centru de afaceri „Ivel”, fl.9, birou 26 sau e-mail: velev@zbkbalkan.com;

10. Dreptul la portabilitatea datelor - a primi de la dvs. și a transfera către o altă entitate, cum ar fi un alt asigurător.

 

Puteți folosi adresele şi datele de contact de mai sus ale „ZBK BALKAN” AD pentru a vă exercita drepturile.

Puteti cere acces la datele dvs. personale şi vă vom furniza o copie a acestora, iar pentru solicitarea repetată sau ulterioară se poate să existe o taxă rezonabil. „ZBK BALKAN” AD poate furniza informații într-un format electronic utilizat pe scară largă.

Transmiterea de date poate fi realizată în următoarele condiții: prelucrarea automată a datelor şi manipularea datelor se va face cu acordul dvs., în baza unui contract sau prin măsurile luate la cererea dumneavoastră înainte de semnarea contractului. Transferul de date nu duce la ștergerea lor și „ZBK BALKAN” AD va continua să le prelucreze pentru a vă oferi servicii de mediere.

La orice solicitare vă răspundem în termen de o lună, în forma în care a fost făcută / pe suport de hârtie sau în format / electronic.

 

CONTACTE ALE ADMINISTRATORULUI

 

"ZBK BALKAN" AD, CUI 175405608, cu sediul în Sofia, str. "Klokotnitsa" № 2A, centru de afaceri "Ivel", et. 9, birou 26.

Oficialul pentru protecția datelor din partea „ZBK BALKAN“ AD este Jordan Velev.

Cereri, reclamații și altele solicitări se pot trimite prin poştă/curier la - adresa de mai sus sau la e-mail: velev@zbkbalkan.com, și la nr. de telefon: tel 0888602681.

 

 

Protecția datelor cu caracter personal

"ZBK BALKAN" AD este operator de date autoriyat prin Certificatul nr.257 025/14.02.2014 emis de Comisia pentru Protecţia Datelor.

 

"ZBK BALKAN" AD colectează date furnizate în mod voluntar si personal de utilizatori urcându-le pe website.

Datele personale  pot fi folosite de "ZBK BALKAN" AD atât în corespondenţa electronică referitoare la consumatori cât şi în scop comercial pentru utilizatorii care şi-au dat acordul de introducere a acestor date in webside şi au depus o declaraţie de achiziţie a datelor.  Prin trimiterea solicitării pentru o asigurare, va daţi consimțământul explicit ca datele personale să fie stocate, procesate şi furnizate către terţi cu respectarea reglememtărilor privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal în legătură cu şi în scopu de ofertare, încheiere şi administrare a contractelor de asigurare.

"ZBK BALKAN" AD colectează informaţii personale (cum ar fi nume, adresă, telefon, e-mail etc.) numai în eventualitatea în care i-au fost furnizate în mod voluntar de către utlizatorii website-ului în legătură cu solicitarea unei oferte de asigurare. Datele personale pot fi folosite de "ZBK BALKAN" AD în scopuri direct comerciale prin trimiterea de informaţii adiţionale legate de serviciile furnizate de companie în calitate de broker de asigurare precum şi orice discount sau campanie promoţională organizată independent sau împreună cu terţi. Orice date personale furnizate în mod voluntar de către utilizatori website-ului vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost acordate în conformitate de prevederile legale aplicabile în Bulgaria şi Uniunea Europeană.

"ZBK BALKAN" AD nu va furniza datele personale ale utilizatorilor website-ului către terţi cu excepţia companiilor de asigurare care emit oferte şi încasează prime fără acordul expres al persoanei care a furnizat datele. În unele cazuri în care un terţ furnizează servicii de mentenanţă a site-ului, poate obţine acces la datele personale ale utilizatorilor rnumai în scop de mentenanţă. "ZBK BALKAN" AD este obligat să ia orice măsură pentru a proteja datele personale ale utilizatorilor în concordanţă cu prevederile legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Echipa companiei poate colecta informaţii care pot constitui date cu character personal, cum ar fi numărul şi durata vizitelor pe site, adresa de IP şi tipul de browser de pe computerul utilizatorului şi altele. Aceste informaţii pot fi folosite numai pentru a îmbunătăţi serviciile oferite de website. Datele personale pot fi dezvăluite prin colectarea unor astfel de informaţii. Adresa de IP poate fi folosită pentru a identifica utilizatorii website-ului numai în Termenii şi condiţiile implicite, dacă există o ameninţare la adresa continutului site-ului sau la adresa altor useri.