Anchetă online

Toate Riscurile & Pierdere de Profit
Asigurari de bunuri si cladiri “Toate Riscurile” & Pierdere de Profit din riscuri asigurate – 

Asigurare de bunuri si cladiri “Toate Riscurile”
Acoperirea oferita de politele de bunuri si cladiri, fie ca este vorba despre o mica intreprindere sau o reprezentanta comerciala, de o companie locala sau subsidiara unei companii multinationale, variaza considerabil functie de destinatia si utilizarea bunurilor si a cladirilor care fac obiectul unei asemenea asigurari.
Asigurari “Toate Riscurile” sau “Riscuri Nominalizate” pentru Cladiri, Echipamente si Utilaje Industriale, Mobilier si Accesorii, Asigurari de Stocuri de Produse in Depozite, Asigurari “Toate Riscurile” pentru Echipamente Electronice destinate pentru procesarea datelor in format electronic, Asigurari de Avarii Accidentale pentru Echipamente si Utilaje, Asigurari de intrerupere a activitatii din riscuri asigurate sau Asigurari de acoperire a cresterii costurilor de productie ca urmare a intreruperii activitatii din riscuri asigurate in politele de bunuri si cladiri pentru companiile care produc bunuri sau ofera servicii.
In functie de tipul activitatii companiei, asigurarea de bunuri si cladiri poate fi intocmita cu sublimite de despagubire pentru riscurile de baza din polita pentru a reduce costurile asigurarii, in acelasi timp existand posibilitatea de a introduce sublimte de despagubire si pentru anumite extinderi ale acoperirii de baza cum sunt extinderea acoperirii pentru lucrari de constructii, extinderea acoperirii pentru anumite utilitati publice, etc.
Balkan Broker pune la dispozitie un Program Comprehensiv de Asigurare pentru Companii prin care se ofera servicii complete privind plasamentul si negocierea termenilor asigurarii, constatarea si lichidarea daunelor, administrarea zilnica a politei si consultanta.  

ASIGURARE DE PIERDERE DE PROFIT

I. Ce este asigurarea de intrerupere a activitatii sau “pierdere de profit” din riscuri asigurate? 
Asigurarea de pierdere de profit este una din sectiunile importante ale politelor de asigurare comerciale. Aceasta acoperire este de obicei intalnita sub politele de bunuri si cladiri pentru riscuri comerciale sau industrial (un pachet de asigurare pentru intreprinderi mici si mijlocii adesea denumit “PCBC” – polita comerciala de bunuri si cladiri) 
Urmatoarele 4 elemente sunt esentiale pentru asigurarile de pierdere de profit:
Asigurarea ofera despagubiri numai in una din urmatoarele 3 imprejurari:
1. Asiguratul a inregistrat o paguba materiala in locatia asigurata de o asemenea magnitudine incat activitatea sa trebuie oprita.
2. S-a inregistrat o paguba materiala la bunuri sau cladiri care chiar daca nu apartin Asiguratului, a fost cauzata de riscuri acoperite prin polita detinuta de Asigurat si are o asemenea intindere incat impiedica accesul angajatilor sau clientilor in locatia asigurata.  
3. Autoritatile guvernamentale restrictioneaza accesul la locatia asigurata datorita unei pagube materiale cauzate de un risc acoperit prin polita Asiguratului, in acest fel fiind ingradit accesul angajatilor sau clientilor in locatia asigurata.
Chiar si dupa intamplarea evenimentului asigurat, majoritatea politelor au o fransiza de timp, sub forma unei perioade de asteptare, de cateva zile inainte ca raspunderea in baza acoperirii de pierdere de profit sa poata fi asumata. Odata raspunderea asumata, despagubirile nu se calculeaza retroactiv din data producerii pagubei material.
Acoperirea este limitata ca valoare. In speta, dupa expirarea fransizei de timp, despagubirea se calculeaza pentru pierderea de profit net, eventualele costuri cu relocarea temporara (care au scopul reducerii pierderii Asiguratului) si a costurilor necesare pentru continuarea activitatii cum sunt plata salariilor angajatilor Asiguratului in locul disponibilizarii acestora.
Acoperirea este limitata in timp. Acoperirea este valabila doar pentru perioada de timp necesara pentru a repune in functiune activitatea Asiguratului, de regula nu mai mult de 12 luni. In plus, Asiguratul trebuie sa fie in masura sa dovedeasca toate cererile de despagubire pentru pierdere de profit formulate Asiguratorului. 

II. Asigurarea de pierdere de profit este limitata

Asigurarea de pierdere de profit este o forma limitata de acoperire si nu este un cec in alb pentru orice fel de interupere a activitatii.
In plus fata de limitarile mentionate mai sus, acoperirea standard de pierdere de profit este restrictionata si in urmatoarele moduri:
Suspendarea operatiunilor – suspendare, incetinirea sau incetarea operatiunilor ca urmare a unui risc asigurat in polita de bunuri si cladiri sunt considerate acoperite de sectiunea de pierdere de profit. 
Pierderea de profit datorita riscurilor antreprenoriale (decizii eronate de management) si a  conditiilor nefavorabile ale pietei in care Asiguratul isi desfasoara activitatea nu sunt acoperite.